För att få deltaga i de flesta arrangemang och aktiviteter som klubben anordnar krävs att man också är medlem i klubben.
Som medlem har man ett antal förmåner:
Medlem även i Åmåls Padel Club
50kr per timme i rabatt vid bokning av padel- och tennis i Rackethallen, och även tennis ute.
Möjlighet att boka padel- och tennistid 30 dgr i förväg.
Nyttjande av ÅTK:s gym för 100kr per år.
Möjlighet att hyra konferensrum, cafeteria.
Kan köpa Månadsflexkort Padel inne.
Inbjudan via mail till event, tävlingar m.m.

Medlemsavgifter 2023.

Junior Senior Familj Stödmedlem

150:-/år 300:-/år 500:-/år 200:-/år

Medlemsavgiften gäller för både Åmåls Tennisklubb och Åmål Padel Club.

Betala in Din medlemsavgift till Åmåls Tennisklubb via Matchi eller bankgiro: 519-4725 eller swish: 1236901268, och meddela via mail om namn,adress, tel,mail m.m.

Välkommen att bli medlem i Åmåls Tennisklubb och Åmål Padel Club!