Tolv deltagare från Åmåls Tennisklubb har genomgått en utbildning i Hjärt – Lung – Räddning arrangerad av Räddningstjänsten Åmål med instruktör Nicklas Fredriksson. I Rackethallen finns sedan en tid en hjärtstartare installerad.