Årets julavslutning för våra ÅTK-juniorer är tisdag den 20 december kl.18-19.

Anmälan till kansliet via Mail: info@amalstk.se senast fredag 16 december.