10/9 Mixpadel Americano kl.16.00-18.00.

Samtliga aktiviteter bokas via Matchi!